Incogniti
 
HOME  |  PROJEKTY DOKUMENTY  |  KONTAKT
                                                                                             
 
INCOGNITI  o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, zejména aktivních umělců,  pořadatelů, sociálních pracovníků s cílem rozvíjet a realizovat dramatické, hudební a výtvarné umělecké produkce v netradičních prostorech, v intravilánech měst, v přírodních lokalitách, industriálních prostorech a pořádat komunitní umělecké  a sociální projekty. Sdružení chce prosazovat uměleckou tvorbu jako podstatnou a nezbytnou součást komunitního života a důležitý faktor osobního rozvoje občanů a primární prevenci společensky patologických jevů. Je  umělecko sociální, dobrovolnou organizací, s působností v České republice. Je právnickou osobou, která svým jménem nabývá práv a zavazuje se.